Skip navigation

History

1880. godine, školski drugovi Verner Munch i Richard Militzer, odlučili su da osnuju zajedničku kompaniju za prevoz i tako je nastao Militzer & Münch. Kontinuiranim inovacijama u svim segmentima poslovanja M&M je išao u korak sa izazovima koje vreme donosi sa sobom. 140 godina postojanja i uspešnog rada kompanije predstavlja značajan i dug period. Velika pažnja posvećivana je kvalitetu pruženih usluga, stalnom unapređenju poslovanja kroz praćenje i uvođenje novina, a sve u interesu korisnika naših usluga. Danas se sa ponosom možemo pohvaliti sa višedecenijskim iskustvom u oblasti transporta i logistike, sa preko 2.100 zaposlenih na više od 100 lokacija u 30 zemalja.

Artboard_2-100.jpg
1892. godine, otvorena je prva filijala u Selbu
91858284_2669542346624730_5992832893913661440_o.jpg
1923. Prvi organizovan prevoz u regionu (Istočna Nemačka) između Hofa i Oelsnitza prvim M&M motornim vozilom.
Artboard_f-100.jpg
Da bi dobro iskoristili svoje resurse - konjske zaprege i skladišni prostor - Richard Militzer i Verner Munch dodali su nove usluge: selidbe i zbirne prevoze.