M&M Militzer & Münch Transport & Logistics d.o.o. Dobanovci veoma ozbiljno shvata zaštitu podataka koji se odnose na ličnosti. Sledeća izjava vas informiše o tome kako se koriste podaci i kako se obezbeđuje zaštita podataka.

Predmet ove politike privatnosti je preuzimanje, obrada i korišćenje ličnih podataka, koje mi, M&M Militzer & Münch Transport & Logistics d.o.o. Dobanovci preuzimamo kada Vi koristite naše usluge. Napominjemo da odredbe o zaštiti podataka povremeno prilagođavamo našim uslugama, zahtevima, pri tome imajući u vidu zakonske izmene. Molimo vas da stalno proveravate našu veb lokaciju kako bi bili informisani o tim izmenama.

Lični podaci sakupljaju se i koriste isključivo u skladu sa određenim važećim zakonom o zaštiti podataka. Lični podaci su informacije o identitetu, kao npr. ime, poštanska adresa, e-adresa, broj mobilnog telefona i datum rođenja. Odgovorno pravno lice u smislu Zakona o zaštiti podataka je M&M Militzer & Münch Transport & Logistics d.o.o. Dobanovci. Ukoliko imate pitanja u pogledu korišćenja Vaših podataka ili želite pravnu pomoć, molimo Vas da nam pošaljete poruku elektronskom poštom na e-mail office.srbija@mumnet.com.

Za korišćenje podataka merodavan je Zakon o zaštiti podataka. Ukoliko se podaci koriste za neku svrhu koja prema tim odredbama zahteva saglasnost korisnika, M&M Militzer & Münch Transport & Logistics d.o.o. Dobanovci će uvek zamoliti izričito za saglasnost. Jednom data saglasnost može u svakom momentu da bude opozvana i/ili buduća primena podataka može da bude zabranjena.

Upotreba kolačića

Internet stranica društva M&M Militzer & Münch Transport & Logistics d.o.o. Dobanovci može koristiti kolačiće (cookies) da bi stranica radila pravilno, za analizu korišćenja, da bi se mogla izvršiti dalja unapređenja stranice, radi poboljšanja iskustva korisnika. Korisnici se obaveštavaju o korišćenju kolačića prilikom pristupa intenet stranici. M&M Militzer & Münch Transport & Logistics d.o.o. Dobanovci preuzima podatke kada:

  • korisnik šalje/ prima pošiljku, pre svega da bi obradio nalog kod isporučivanja robe i obračuna usluge
  • rešava vaše upite ili reklamacije
  • prikuplja prijave za posao

M&M Militzer & Münch Transport & Logistics d.o.o. Dobanovci koristi preuzete podatke za svrhu u koju su ti podaci navedeni. Svi uneseni podaci će biti strogo čuvani kao poslovna tajna i neće biti davani na uvid drugim licima. M&M Militzer & Münch Transport & Logistics d.o.o. Dobanovci preduzima sve propisane mere da zaštiti podatke od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe ili uništenja.