Sigurno ka novim izazovima – Intervju: Nikola Vasiljević, izvršni direktor kompanije Militzer & Münch

SA KAKVIM JE REZULTATIMA I IZAZOVIMA KOMPANIJA MILITZER & MÜNCH ZAPOČELA OVU GODINU, I ŠTA ĆE BITI FOKUS POSLOVANJA DO KRAJA 2022. GODINE?

Imajući u vidu da su prethodne 2 godine za svaku industriju bile jako izazovne i da su nosile sa sobom određenu dozu neizvesnosti, sa zadovoljstvom mogu izjaviti da je kompanija M&M prethodnu godinu završila sa velikim uspehom i u 2022. ušla sa novim izazovima. Akvizicijom novih klijenata i nesumnjivim proširenjem svojih skladišnih kapaciteta, kako prostornih tako i u vidu zaposlenih. Rekao bih da je, kao i kod drugih učesnika na tržištu, najveći izazov u prethodnoj godini bilo osciliranje cena na tržištu i raspoloživost prevoznih sredstava, koje je svoj pik dostiglo krajem 2021. godine. Prilikom svakog nesklada na tržištu, učesnicima ne preostaje ništa drugo nego da se prilagode prilikama i da se negativni ekonomski efekti svedu na najmanju moguću meru. Sa druge strane, svaki nesklad ne može dugo ni da potraje jer tržište se uvek na kraju vraća u svoju ravnotežu, samo u izmenjenom obliku. Shodno tome, fokus komapnije M&M u ovoj 2022. godini zasigurno će biti održivost trenutnog poslovanja i unapređenje kadra u internoj organizaciji. Mišljenja sam da sve nas, učesnike, na tržištu transporta i logistike u narednom periodu očekuje protekcionizam postojećih poslova.

ŠTA JE TO ŠTO M&M KAO KOMPANIJU ČINI PLODNIM TLOM ZA NOVE POSLOVNE USPEHE?

M&M će 4. oktobra 2022. godine obeležiti 3. godinu poslovanja na teritoriji Republike Srbije i sa ponosom mogu da istaknem da smo već uveliko prepoznati kao pouzdan partner, kao i da naši postojeći klijenti upućuju preporuke za korišćenje naših usluga, što je složićete se najbolji mogući marketing i odlična poslovna referenca. Takođe, nadovezao bih se i na činjenicu da smo u samo 2020. godini imali promet 12 miliona EUR, dok smo 2021. godinu završili sa 25 miliona EUR prometa, što ukazuje na pozitivnu saradnju sa našim klijentima i to u relativno kratkom roku koliko postojimo.

GDE VIDITE PROSTOR ZA DALJI RAST I NAPREDAK LOGISTIČKOG SEKTORA U SRBIJI? DA LI VAŠA KOMPANIJA IMA U PLANU NEKA NOVA REŠENJA U OVOJ OBLASTI?

Lično smatram da će naredni period doneti prilično velike promene u vidu automatizacije procesa, digitalizacije i manje zavisnosti od klasičnih energenata. Shodno tome, nova rešenja koja ćemo ponuditi će svakako biti usko povezana sa smanjenjem resursa, u vidu vremena i troškova, kako nama tako i našim klijentima. Poznata je činjenica da M&M Srbija prati trendove, posebno kada je reč o naprednoj tehnologiji i optimizaciji. Automatizacijom magacinskog prostora, radi olakšanja, ubrzanja rada i minimalizovanja ljudske greške, naša kompanija nastavlja sa daljom implementacijom ka još boljim logističkim rešenjima. Takođe, imajući u vidu da je okretanje ka obnovljivim izvorima energije, kako u svetu, tako i u Srbiji u velikom porastu, M&M je spreman za novi poduhvat u ovoj oblasti, posebno jer je reč o očuvanju životne sredine.

ŠTA BISTE ISTAKLI KAO TRENDOVE KOJE ĆE FORMIRATI INDUSTRIJU TRANSPORTA I LOGISTIKE U 2022. GODINI?

Kao što sam i pre 2 godine naveo, a što se vidi i po učesnicima na tržištu COVID-19 kriza imala je najviše uticaja na globalizaciju. Svi smo danas u sistemu koji mnogo više zavisi od toga šta se dešava na drugom kraju sveta nego ikada pre. Novi globalni ekonomski sistem sa sobom nosi ogromnu korist, ali i ogromne rizike. Promene će se najviše osetiti u nacionalnim privredama, imajući u vidu da su se lanci snabdevanja prekinuli, te su s toga proizvođači prinuđeni da pronalaze nove alternativne dobavljače u domaćim zemljama. Lično smatram da će u narednom periodu biti na snazi protekcionizam domaćih proizvoda i investiranje u manju zavisnost izvan granica.

ZA USPEH SVAKE KOMPANIJE ZASLUŽNI SU LJUDI. NA KOJI NAČIN M&M MOTIVIŠE SVOJE ZAPOSLENE I DOPRINOSI CILJU DA RAD BUDE ZADOVOLJSTVO?

Pre svega, istakao bih da su glavna pokretačka snaga svake kompanije njeni zaposleni a mi možemo da se pohvalimo izuzetno kvalitetnim kadrom koji svojim zalaganjem, radom i posvećenošću čini da smo iz godine u godinu sve bolji i uspešniji. Sa zadovoljstvom ističem i da pored velikog sistema, nismo dozvolili da se udaljimo od svojih zaposlenih već smo tu da ih motivišemo i imamo sluha za sve izazove sa kojima mogu da se suoče. Ujedno, pored motivacije u vidu novčane stimulacije, menadžment M&M izuzetno vodi računa kako o radnoj atmosferi tako i o osluškivanju potreba svojih zaposlenih.

Recommended Posts